Waluta Kupno Sprzedaż
 
USD   4.3122
4.3522
 
 
EUR   4.6883
4.7283
 
 
GBP   5.3516
5.3916
 
 
CHF   4.6831
4.7231
 
 
AUD   3.0593
3.0993
 
 
CAD   3.2338
3.2738
 
 
SEK   0.4157
0.4247
 
 
NOK   0.4334
0.4434
 
 
DKK   0.6282
0.6382
 
 
CZK   0.1946
0.2006
 
 
JPY
3.3142
3.3562
 
Ostatnia aktualizacja: 2023-01-28 04:03:54

Koszty i czas trwania przelewów

Pamiętaj, że koszty i czas trwania danego przelewu uzależnione są przede wszystkim od tego czy dany przelew odbywa się w ramach dwóch kont w bankach, w których posiadamy rachunki. Przelew złotówkowy lub walutowy wykonywany w ramach banków, w których posiadamy konta bankowe będzie zwykle darmowy i ekspresowy.

W wypadku przelewów złotówkowych oraz walutowych w ramach kont znajdujących się w dwóch różnych bankach, czas przelewu może się nieznacznie wydłużyć.

Przelewy do banków polskich, w których nasz e-kantor nie posiada kont oraz przelewy do banków znajdujących się za granicą, obsługujemy zwykle za pomocą naszych kont w Alior Banku. W zależności od przelewanej waluty, czas takiego przelewu może potrwać od 24 do 48 godzin.

W poniższej tabeli podane są dokładne koszty oraz szacunkowe czasy trwania przelewów wychodzących z kantoru KantorOcean.pl na konto naszego klienta.

Rodzaj przelewu
PLN
EUR
USD
CHF
GBP
między kontami tego samego banku polskiego,
w którym posiadamy konta
ekspres
0 zł
ekspres
0 zł
ekspres
0 zł
ekspres
0 zł
ekspres
0 zł
między kontami dwóch różnych banków polskich,
w których posiadamy konta
ekspres
0 zł
ekspres
0 zł
ekspres
0 zł
ekspres
0 zł
ekspres
0 zł
na konta banków polskich,
w których nie posiadamy kont
do 24h
0 zł
do 24h
5 zł
24-48h
30 zł
24-48h
30 zł
24-48h
30 zł
na konta w bankach zagranicznych
24-72h
140 zł
do 24h
5 zł *
140 zł **
24-72h
140 zł
24-72h
30 zł *
140 zł **
24-72h
30 zł *
140 zł **
Rodzaj przelewu
SEK
DKK
NOK
CZK
RUB
AUD
CAD
JPY
między kontami tego samego banku polskiego, w którym posiadamy konta
ekspres
0 zł
ekspres
0 zł
ekspres
0 zł
ekspres
0 zł
ekspres
0 zł
ekspres
0 zł
ekspres
0 zł
ekspres
0 zł
między kontami dwóch różnych banków polskich, w których posiadamy konta
ekspres
0 zł
ekspres
0 zł
ekspres
0 zł
ekspres
0 zł
ekspres
0 zł
ekspres
0 zł
ekspres
0 zł
ekspres
0 zł
na konta banków polskich,
w których nie posiadamy kont
24-48h
30 zł
24-48h
30 zł
24-48h
30 zł
24-48h
30 zł
24-48h
30 zł
24-48h
30 zł
24-48h
30 zł
24-48h
30 zł
na konta w bankach zagranicznych
24-72h
30 zł *
140 zł **
24-72h
30 zł *
140 zł **
24-72h
30 zł *
140 zł **
24-72h
30 zł *
140 zł **
24-72h
140 zł
24-72h
140 zł
24-72h
140 zł
24-72h
140 zł

* opłata dotyczy przelewów SEPA do krajów EOP oraz Szwacjarii, Księstwa Lichtenstain, Norwegiii i Islandii.

** opłata dotyczy przelewów do pozostałych krajów, tj. do ktajów spoza EOP i za wyjątkiem Szwacjarii, Księstwa Lichtenstain, Norwegiii i Islandii

Wszystkie przelewy w obrębie EOP i Polski (do bankow w których kantor nie posiada kont) wykonywane są w trybie SHA, natomiast pozostałe przelewy wykonujemy w trybie OUR.


Pobieranie opłat za przelewy

Jeśli w przypadku przelewu pieniędzy z konta naszego kantoru na wskazany przez klienta rachunek bankowy, wystąpi opłata za przelew, to zawsze zostanie ona przez nas potrącona z przelewanej do klienta kwoty.

Ewentualne opłaty za przelewy pobierane są przez nasz kantor internetowy zawsze w tej samej walucie, w której następuje przelew. Kwotę potrącanej opłaty obliczamy ze złotówek na daną walutę zawsze zgodnie z aktualnym średnim kursem Narodowego Banku Polskiego dla danej waluty.

Przykładowo - jeśli dokonujesz wypłaty 500 EUR na konto banku zagranicznego, to zgodnie z powyższą tabelą opłat, od kwoty przez Ciebie wypłacanej potrącona zostanie opłata za przelew w wysokości 5,00 zł. Kwota 5,00 zł przeliczona zostanie następnie automatycznie na EUR według aktualnego średniego kursu NBP. Od wypłacanej przez Ciebie kwoty potrącimy zatem tylko niewiele ponad 1 EUR, więc na konto otrzymasz przelew w kwocie około 499 EUR.

Pamiętaj, że system naszego kantoru internetowego zawsze poinformuje Cię podczas wykonywania transakcji, jeśli wystąpią jakieś opłaty za przelew z kantoru na wskazane przez Ciebie konto. Przed zatwierdzeniem transakcji zawsze będziesz więc znał dokładną kwotę ewentualnej opłaty za taki przelew.

Masz do nas pytania?

Skorzystaj z centrum pomocy